top of page

Personvernerklæring

1. BEHANDLINGSANSVARLIG

Warner Music Norway er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Eventuelle spørsmål om behandlingen, ønske om sletting m.m., kan rettes til:

Warner Music Norway

Adresse: Karl Johans gate 12J

Postnummer: 0154

Org. nr.: 963 990 855

E-post: wmnorway@warnermusic.com

 

2. PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES

Navn og e-postadresse lagres dersom du melder deg på mitt nyhetsbrev, samt informasjon fra cookies til markedsføringsformål.

 

3. FORMÅL OG GRUNNLAG FOR INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post. Innsamling av statistikk om brukeratferd for å forbedre nettsiden og brukeropplevelsen. Innsamling av statistikk om brukeratferd for å markedsføre produkter gjennom Meta, Google-plattformer, Snapchat, TikTok og andre, digitale annonseringssystemer.

3.1 Vi sikrer at dine personopplysninger bare samles og behandles i overensstemmelse med de[t] formål som er angitt her:

(a) For å levere produkter og tjenester du har bestilt (kontaktdetaljer).

(b) For å besvare eventuelle spørsmål eller innsigelser du måtte ha (kontaktdetaljer, transaksjonsdetaljer).

3.2 Vårt grunnlag for behandling er:

- Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b.

- Samtykke, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a. Samtykket kan tilbakekalles på ethvert tidspunkt.

 

4. UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Warner Music Norway kan bruke underleverandører til å levere markedstjenester, slik som annonseringsplattformer, management og PR byråer. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Warner Music Norway, så sant det foreligger en databehandleravtale.

 

5. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss på:

wmnorway@warnermusic.com

 

6. RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE

Dersom vi behandler personopplysninger om deg har du en rekke rettigheter:

• Du kan ha rett til å se hvilke data vi har om deg, det kalles innsyn i egne personopplysninger

• Du kan ha rett til å korrigere data vi har om deg om det er feil i dataene, det kalles korrigering av personopplysninger.

• Du kan ha rett til å slette data vi har om deg, det kalles sletting av personopplysninger.

• Du kan ha rett til å be om at vi kun foretar begrensing av behandling av personopplysninger.

• Du har rett til å få kopi av data vi har om deg, det kalles rett til dataportabilitet

• Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger.

• Du har mulighet til å klage til Datatilsynet

 

 

7. DATABEHANDLERE

Warner Music Norway har til enhver tid databehandleravtaler med eksterne virksomheter som behandler personopplysninger på oppdrag fra Warner Music Norway. Disse er per i dag:

Fay Wildhagen (Artist)

Circle Management AS (Management)

bottom of page